คลิกที่นี่เพื่อเช็คสถานะ  EMS

ระบบติดตามเลขไปรษณีย์-ศูนย์บริการการศึกษา

 
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
Name or Surname
  Reset 
    คำแนะนำ
    ให้ระบุเงื่อนไขการค้นหาเพียงเงื่อนไขเดียวเท่านั้น

1. ถ้าต้องการค้นหาจากรหัสนักศึกษาต้องระบุรหัสนักศึกษาให้ถูกต้องเช่น 52900016

2. ถ้าต้องการค้นหาจากชื่อ-สกุลภาษาไทย ให้ระบุชื่อ หรือสกุล เช่น สม

3. ถ้าต้องการค้นหาจากชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ (Name- Surname ) ให้ระบุชื่อ หรือสกุล เช่น Rak

4. กดปุ่ม เพื่อเริ่มทำการค้นหาตามเงื่อนไข

สามารถนำเลขไปรษณีย์ไปตรวจสอบ สถานะของเอกสารที่


กรุณาระบุรหัสหรือชื่อที่ต้องการค้นหา (Please enter search criteria)

 

 ©2014 ศูนย์บริการการศึกษา ม.วลัยลักษณ์