ภาคการศึกษาที่ วัน อาคาร นักศึกษา

จำนวนนักศึกษาที่เรียนตามอาคารเรียน

อาคาร8.009.0010.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0017.0018.0019.0020.0021.00

สถาปัตย์
2
2
2
2
2
2
2
2

เรียนรวม 1

เรียนรวม 3

เรียนรวม 4

เรียนรวม 5

เรียนรวม 6 (ST)

เรียนรวม 7