<< กลับ

ขั้นตอนการขอใบรับรอง
1. ยื่นคำร้องผ่านเว็บไซน์ ศูนย์บริการการศึกษา https://ces.wu.ac.th คลิกที่นี่
2. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่จัดส่งเอกสาร และระบุจำนวนเอกสารที่ต้องการขอในแต่ละประเภท
3. ชำระเงิน โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชี
  • ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • เลขบัญชี : 8286006976
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา
4. หลังจากชำระเงินแล้ว ให้ส่งหลักฐานภาพสลิปการโอนเงินมาที่
5. สามารถติดตามคำร้องได้ที่เมนู "ติดตามคำร้อง" หรือ แชทผ่าน Line Official Account
6.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
ศูนย์บริการการศึกษา
ฝ่ายประมวลผล
โทรศัพท์ 0 7567 3132 , 0 7567 3131 และ 0 7567 3111