<< กลับ

ประกาศ ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ATM (ใหม่) รอบเก็บตก 13 มีนาคม นี้ ณ อาคารเรียนรวม 3 ห้อง 3301

รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ
 1. นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่ยังไม่ได้ถ่ายรูป เข้ารับการถ่ายรูป ใน วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562
  เวลา เวลา 08.30-16.30 น.
  (โดยชำระค่าบริการถ่ายรูป คนละ 50 บาท) สถานที่ อาคารเรียนรวม 3 ห้อง 3301
 2. นักศึกษาบันทึกข้อมูลประวัติ (เพิ่มเติม) ผ่านเว็บไซต์ ces.wu.ac.th
  โดย
  • เข้าสู่ระบบ (Login)
  • ข่าว ข้อที่ 1
   1. บันทึก วัน/เดือน/ปี ออกบัตรประชาชน และ
   2. วัน/เดือน/ปี บัตรประชาชนหมดอายุ
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์แนบ


  ประกาศโดย ศูนย์บริการการศึกษา - 30 เมษายน 2562