<< กลับ

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ โท-เอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์

เปิดรับสมัครแล้ว

  ม.วลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ โท-เอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ บัดนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2565
  “มีทุนการศึกษาสำหรับผู้มีศักยภาพสูง”
 • ปริญญาโท 35,000 บาท/ภาคการศึกษา
 • ปริญญาเอก 75,000 บาท/ภาคการศึกษา
  เลือกเรียนได้ที่
 • นครศรีธรรมราช: สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
  โทรศัพท์: 0-7547-6208 โทรสาร: 0-7547-6206
  Email: grad.walailak@gmail.com
 • กรุงเทพมหานคร: เลขที่ 979/42-46 ชั้น 19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์: 0-2298-0244-5 โทรสาร: 0-2298-0248
  อีเมล: grad.walailak@gmail.com
  เข้าเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2565 เปิดเรียน เดือน สิงหาคม 2565(เรียนเฉพาะ วันเสาร์-อาทิตย์ )
  การคัดเลือก: พิจารณาจาก Profile และการสัมภาษณ์
  สมัครออนไลน์ได้ที่: คลิก https://grad-admission.wu.ac.th/frontend/web/index.php


ประกาศโดย สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ - 30 พฤษภาคม 2565