<< กลับ

ระบบคำร้องลาป่วย/ลากิจ ระหว่างเรียน

นักศึกษาที่ต้องการลาป่วย /ลากิจ ระหว่างเรียน
สามารถยื่นคำร้องลาป่วย /ลากิจ ระหว่างเรียน ออนไลน์ ผ่านระบบ ces.wu.ac.th ได้ที่เมนู
1. Login เข้าระบบ ces.wu.ac.th
2. เลือกเมนูคำร้อง Online
3. เลือกเมนูคำร้อง Online เพิ่มเติม
4. เลือกหัวข้อ ขอลาป่วย/ ลากิจ ระหว่างเรียน


ประกาศโดย ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล - แก้ไขเมื่อ 14 มิถุนายน 2565