<< กลับ

ช่องทางชำระ ค่าหอพัก นักศึกษา

1. เข้าเว็บไซด์ http://ces.wu.ac.th/registrar คลิก "เข้าระบบของศูนย์บริการการศึกษา"
2. คลิก เลือกเมนู "ผลการลงทะเบียน"
3. คลิก "พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน"
4. คลิก "เเอปธนาคาร"
5. คลิก" แสดง Barcode หรือ QR Code "เพื่อนำ ไป สแกนชำระ ค่าหอพัก ด้วยแอปธนาคาร โดยไม่ต้องแจ้งหลักฐานการชำระ ระบบปรับปรุงข้อมูลในวันทำการถัดไป

  • กรณีไม่สามารถสแกน Bar Code หรือ QR CODEได้ สามารถสามารถโอน ค่าหอพัก เข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีศูนย์บริหารทรัพย์สิน เลขที่ 828-0-95862-2 ส่งหลักฐานการโอน และแจ้งชื่อ รหัสนักศึกษา ทาง Line ID : @308hignh (กรณีโอน ระบบปรับปรุงข้อมูลภายในวันทำการถัดไป )

    **สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานการเงินหอพักนักศึกษา โทรศัพท์ 075-476369


    ประกาศโดย ศูนย์บริหารทรัพย์สิน - แก้ไขเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2566
  •