<< กลับ

PHY61-102 Physics Lab I ภาค 2/65 => ทั้ง 3 กลุ่ม เรียน Lab ครั้งแรก แบบ Online ในวันพุธที่ 5 ตค. 65 เวลา 13.00-16.00

แจ้ง นศ. รายวิชา PHY61-102 Physics Lab I ภาค 2/65 ทั้ง 3 กลุ่ม
เรียน Lab ครั้งแรก แบบ Online ใน วันพุธที่ 5 ตค. 65 เวลา 13.00-16.00 ทั้ง 3 กลุ่ม พร้อมกัน
ขอให้นศ จัดเตรียม Notebook ที่มีโปรแกรม Excel หรือ Ipad ที่มี app Numbers สำหรับการพลอตกราฟ
Link Zoom สำหรับเข้าเรียน แจ้งให้ทราบใน E-learning แล้ว
นศ. สามารถศึกษาเอกสารรายวิชา ใน E-learning ชื่อวิชา 2_65 Physics Lab I
หากนศ. คนใด ไม่สามารถเข้าใช้ E-learning ชื่อวิชา 2_65 Physics Lab I ได้ ให้แจ้งข้อมูล รหัส ชื่อ กลุ่มเรียน มาที่ syaowara@wu.ac.th ค่ะ

ประกาศโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล - แก้ไขเมื่อ 29 กันยายน 2565