<< กลับ

COE64-232 Object Oriented Programming => เริ่มเรียน onsite ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565

COE64-232 Object Oriented Programming เริ่มเรียน onsite ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 10-12 น. ห้อง AD1109
นศ. สามารถศึกษาเอกสารรายวิชา ใน E-learning ชื่อวิชา COE64-232 Object Oriented Programming
หากนศ. คนใด ไม่สามารถเข้าใช้ E-learning ชื่อวิชา COE64-232 Object Oriented Programming ได้ ให้แจ้งข้อมูล รหัส ชื่อ กลุ่มเรียน มาที่ syaowara@wu.ac.th ค่ะ
ทั้งนี้ ในส่วนปฏิบัติการ จะใช้ Eclipse ดังนั้น หากนศ. ที่ต้องการติดตั้งใน Notebook ให้ติดต่อสอบถามข้อมูล จาก คุณประทีป ด้วยค่ะ

ประกาศโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล - 19 กันยายน 2565