<< กลับ

ITD64-171 คนที่ติด I (สอบวัดความรู้ไม่ผ่าน 60%)

ITD64-171 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล คนที่ติด I เนื่องจากมีผลการสอบวัดความรู้ไม่ผ่าน 60% ให้นศ.เข้าไปเรียนเสริมในระบบ ELearning วิชาที่ลิงก์ https://elearning.wu.ac.th/course/view.php?id=4335 และทำแบบทดสอบให้ผ่านด้วยตนเอง (70%) เมื่อผ่านแล้วให้แจ้งมาทางเมล hkanjana@mail.wu.ac.th โดยแจ้งชื่อ รหัสนักศึกษา และหน้าจอคะแนนรวมทั้งหมด ส่งมาภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2565


ประกาศโดย อาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์ - แก้ไขเมื่อ 4 ตุลาคม 2565