<< กลับ

CHM61-241 Principles of Analytical Chemistry (Term 2/65) เริ่มเรียน on-site วันที่ 3 ตุลาคม เป็นต้นไป

รายวิชา CHM61-241 Principles of Analytical Chemistry จะเริ่มเรียน on-site วันที่ 3 ตุลาคม เป็นต้นไปนะคะ อย่างไรก็ตามในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษานี้ ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้าระบบ e-learning และทำ Quiz 1 ให้เรียบร้อยภายในวันที่่ 2 ตุลาคม ค่ะ

ประกาศโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารวี รัตนกิจ - แก้ไขเมื่อ 25 กันยายน 2565