<< กลับ

แจ้งช่องทางเข้าร่วมกลุ่มรายวิชาGEN64-141/GEN61-151(2/2565)

ขอให้นักศึกษาเข้ากลุ่มทั้งในช่องทาง elearning: GEN64-141/GEN61-151(2/2565) และช่องทาง FB ตามลิ้งแนบเพื่อติดตามข่าวสารของรายวิชา


ประกาศโดย อาจารย์มลชฎาภร สุขการ - แก้ไขเมื่อ 29 กันยายน 2565

url : https://www.facebook.com/groups/626968419137263