<< กลับ

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้คือนักศึกษาที่โดนจำกัดสิทธิ์ในการดูผลการศึกษา เพราะไม่ได้เข้าประเมินรายวิชาปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือฯ ให้เข้าประเมินตั้งแต่วันนี้ - 15 ต.ค. 2565 ผู้ที่เข้าประเมินแล้วทางศูนย์จะยกเลิกการจำกัดสิทธิ์ให้

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ (รายชื่อนักศึกษายังไม่ประเมินรายวิชาปฏิบัติการ) คือนักศึกษาที่โดนจำกัดสิทธิ์ในการดูผลการศึกษา เพราะไม่ได้เข้าประเมินรายวิชาปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ให้เข้าประเมินตั้งแต่วันนี้ - 15 ต.ค. 2565 ผู้ที่เข้าประเมินแล้วทางศูนย์จะยกเลิกการจำกัดสิทธิ์ให้ โดยสามารถเข้าประเมินได้ที่ ระบบประเมินรายวิชาปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือทาง QRCode ที่แนบด้านล่างนี้*หากพบปัญหาในการเข้าใช้งานระบบสามารถแจ้งปัญหาได้ที่โทร 075-673250 หรือ E-mail : chaiwat.po@wu.ac.th

ประกาศโดย นายชัยวัฒน์ พวงคลัง - 26 กันยายน 2565

url : https://cseweb.wu.ac.th/lces