<< กลับ

ช่องทางติดต่อของ CHI64-123 กลุ่ม 3

วิชา CHI64-123 กลุ่ม 3 เริ่มเรียนอังคารหน้า และขอให้นศ.ทุกคนเข้ากลุ่ม FB ตามนี้

ประกาศโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรินทร์ ศรีสินทร - 27 กันยายน 2565

url : https://www.facebook.com/groups/1096170194622689