<< กลับ

++ วิชาการบัญชีขั้นกลาง 1 (ACT65-111) ภาคการศึกษา 2/65 **กลุ่ม 1 และ 3* เริ่มเรียนวันอังคารที่ 4/10/65++

วิชาการบัญชีขั้นกลาง 1 (ACT65-111) ภาคการศึกษา 2/65
**กลุ่ม 1 และ 3* เริ่มเรียนวันอังคารที่ 4/10/65 ตามตารางในระบบ ศบศ.
เนื่องจาก อ.รัชดา ติดภารกิจ ที่ กทม. นะคะ

ประกาศโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา สุวรรณเกิด - 28 กันยายน 2565