<< กลับ

ประกาศข้อปฏิบัติก่อนเรียนวิชานวัตกรรมและผู้ประกอบการ GEN64-161 และ GEN61-161 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ข้อปฏิบัติก่อนเข้าเรียนรายวิชานวัตกรรมและผู้ประกอบการ1. เข้ากลุ่ม Line Open chat2. ลงทะเบียนและใช้งาน Email @mail.wu.ac.th 3. กรอกข้อมูลรายละเอียดในแบบฟอร์ม Google Sheet4. เข้าระบบ Google Classroom และศึกษาวิธีการใช้ระบบ

ประกาศโดย อาจารย์ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง - 28 กันยายน 2565

file : n28832.pdf