<< กลับ

แจ้งวันเริ่มเรียนวิชา ITD64-174 Effective Presentation Design

วิชา ITD64-174 Effective Presentation Design สำหรับภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มเรียนสัปดาห์วันจันทร์ที่ 10 ต.ค. 2565

ประกาศโดย อาจารย์ ดร.บัณฑิต พุทธให้ - 28 กันยายน 2565