<< กลับ

CHI64-123 กลุ่ม 1,2,4,5,6,7

ขอให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม เข้ากลุ่มFBตามกลุ่มของตนเอง :
กลุ่ม.1 https://www.facebook.com/groups/5691433267561894
กลุ่ม.2 https://www.facebook.com/groups/795809364867634
กลุ่ม.4https://www.facebook.com/groups/1453565998491009
กลุ่ม.5 https://www.facebook.com/groups/434736485421768
กลุ่ม.6 https://www.facebook.com/groups/1233698337481562
กลุ่ม.7 https://www.facebook.com/groups/4958131204288120
และเข้าเรียนตามปกติ

ประกาศโดย อาจารย์ ดร.กฤษฎี สงไข่ - แก้ไขเมื่อ 30 กันยายน 2565