<< กลับ

การเรียนวิชา FIN62-101 สำหรับนักศึกษาบัญชีปี 2

เรียนครั้งแรก เสาร์ ที่ 1 ต.ค. 65 เวลา 9.00-12.00
อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 5209 ค่ะ
หนังสือเรียนวิชาการเงินธุรกิจ เขียนโดย ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ มีขายแล้วที่ศูนย์หนังสือค่ะ

ประกาศโดย อาจารย์นลินี ทินนาม - 30 กันยายน 2565