<< กลับ

ขอให้นักศึกษาวิชา ITD64-171 ภาค 2/2565 กดเข้าร่วมกลุ่ม Facebook

วิชา ITD64-171 ภาค 2/2565 ขอให้กดเข้าร่วมกลุ่ม Facebook
https://www.facebook.com/groups/1786826508335153


ประกาศโดย อาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์ - แก้ไขเมื่อ 1 ตุลาคม 2565

url : https://www.facebook.com/groups/1786826508335153