ข้อมูล ภาคการศึกษาที่ ห้องบรรยาย จำนวนห้องสูงสุด : 52

วัน8.009.0010.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0017.0018.0019.0020.0021.00% ทั้งหมด

อาทิตย์
.00%

จันทร์
17
17
17
17
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
18.59%

อังคาร
2
2
2
2
11
11
11
11
10
10
1
1
1
1
8
8
8
8
7
7
13.03%

พุธ
12
12
12
12
12
12
7.69%

พฤหัส
17
17
17
17
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
7
7
19.02%

ศุกร์
2
2
2
2
7
7
7
7
6
6
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
8.76%

เสาร์
.00%
รวมทั้งหมด13.42%