คำชี้แจง

น้องนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
 • Username คือ รหัสนักศึกษาที่ค้นเจอ เช่น 661XXXXX
 • Password คือ รหัสผ่านในเบื้องต้น คือ เลขประจำตัวประชาชน 5 หลักสุดท้าย ของนักศึกษา เช่น 3800800012345
  หากยังไม่พบข้อมูลของตนเอง หรือเข้าระบบไม่ได้
  กรุณาติดต่อ งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา ผ่าน Page facebook : สมัครเรียน ม.วลัยลักษณ์ >> คลิก <<
  หรือ โทร 075-673101-5 หรือ 075-673116 ในวันทำการ จ-ศ เวลา 8.30 - 16.30 น.
ค้นหารหัสนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
ชื่อ
นามสกุล
เลือกค้นหา จาก ชื่อ หรือ นามสกุล

  คำแนะนำ
 1. เลือกค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล ก็ได้
 2. ถ้าต้องการค้นหานักศึกษาที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย สม ให้ป้อน สม*
 3. ถ้าต้องการค้นหานักศึกษาที่มีชื่อลงท้ายด้วย ชาย ให้ป้อน *ชาย
 4. กดปุ่ม เพื่อเริ่มทำการค้นหาตามเงื่อนไข

ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
ฝ่ายรับนักศึกษา โทรศัพท์ 0-7567-3101-4 แฟกซ์ 0-7567-3135