index_icon_cesnews
index_icon_activities
สอบ ก.พ. สนามสอบ ม.วลัยลักษณ์

บรรกากาศการจัดสอบ ก.พ. ศูนย์สอบ ม.วลัยลักษณ์ เป็นไปอย่างเรียบร้อย มีผู้เข้าสอบจาก จ. นครศรีธรรมราชและทั่วภาคใต้ เข้าสอบกว่า 10,000 คน

เมื่อวันที่ 20 พฤษจิกายน ที่ผ่านมา ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป หรือ ก.พ. โดยศูนย์สรรหาและเลือกสรรสำนักงาน ก.พ.

อ่านเพิ่มเติม »
ออกบูธ ประชาสัมพันธ์รับสมัคร นักศึกษา

งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรม นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ รร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จ.สงขลา นักเรียนให้ความสนใจเข้าเยี่ยมบูธกิจรรมอย่างล้นหลาม

เมื่อวันที่ 11 พฤษจิกายน ที่ผ่านมา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบหมายเจ้าหน้างานรับนักศึกษา นายเสฏฐวุฒิ เทพแก้ว และนายสันติศักดิ์ ใจซื่อ เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ

อ่านเพิ่มเติม »
ประชุม สพม. นครศรีฯ

ผอ.ศบศ. ม.วลัยลักษณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดงานเฉลิมฉลอง ความสำเร็จครั้งใหญ่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้โครงการประชุมผู้บริหาร สพม. นครศรีฯ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้รับการจัดอันดับโลก World University Rankings โดย Times Higher Education (THE) อยู่ในอันดับที่ 1501+ ของโลกและเป็นอันดับที่ 11 ของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม »
อบรมระบบการรับสมัคร

ศบศ. จัดอบรมระบบการคัดเลือกนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ให้กับ อาจารย์ หัวหน้าสาขา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ศูนย์บริการการศึกษา จัดอบรมระบบการคัดเลือกนักศึกษา ให้กับอาจารย์ หัวหน้าสาขา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านเพิ่มเติม »
ทอดกฐินสามัคคี

ผอ. ศูนย์บริการการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีวัดเขาเหล็ก จังหวัดนครศรีธรรมราช สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ส่งเสริมความรักความสามัคคีของประชาชนในพื้น

วันที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 12.30 น. ที่ผ่านมา ณ วัดเขาเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม »
แนะแนว โรงเรียนเมืองนครศร๊ฯ

งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา ร่วมกับส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนโรงรียนเมืองนครศรีธรรมราช

วันนี้ (21 ต.ค. 2565) เวลา 10.30 -11.30 น. เจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านเพิ่มเติม »
วิทยากร การนำเสนองาน

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เชิญ อ.ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผอ. ศบศ. บรรยาย “เทคนิคการนำเสนองาน” ให้แก่ หัวหน้าหน่วยงาน และหัวหน้าส่วน

ศูนย์บริการการศึกษา ได้รับเชิญจากส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการบรรยาย “เทคนิคการนำเสนองาน”

อ่านเพิ่มเติม »

ม.วลัยลักษณ์ ได้รับการจัดอันดับโลกจาก Times Higher Education อันดับที่ 1501+ ของโลก อันดับที่ 11 ของไทย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการจัดอันดับโลก World University Rankings โดย Times Higher Education (THE) อยู่ในอันดับที่ 1501+ ของโลกและเป็นอันดับที่ 11 ของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม »
Fight for TCAS66 กับพี่เรนและพี่เมฆ เคล็ดไม่ลับสมัครรอบไหน มีโอกาสผ่านการคัดเลือกมากที่สุด

เรียนเสร็จแล้วไปไหน Life@WUมาดูกันว่าพี่ๆ ที่ ม.วลัยลักษณ์ เขาเรียนเสร็จแล้วไปไหนกันบ้าง บอกได้เลยว่าแต่ละสายเด็ดๆ ทั้งนั้น

โอ ป่ะ เตง Ep.3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

WU GOOD TO KNOW : การทำลายสถิติโลกของ Yulimar Rojas ในกีฬาเขย่งก้าวกระโดด

สิ่งที่จำเป็นต่อการเรียนออนไลน์ ใน ม.วลัยลักษณ์

ไม่อยากหลง ไม่อยากเข้าเรียนผิดห้อง ต้องดู!!!

แนะนำระบบศูนย์บริการการศึกษา(CES)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับการเรียนออนไลน์ โดยศูนย์บริการการศึกษา

โอ ป่ะ เตง Ep.2 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์

WU GO ROUND – ทันตะ ม.วลัยลักษณ์ สู่มาตรฐานสากล

โอ ป่ะ เตง Ep.1วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ WU.

สถิติสำเร็จการศึกษา