index_icon_cesnews
index_icon_activities
ประชุมสอบ กพ. รอบที่ 3

ผอ.ศบศ. จัดประชุมคณะปฏิบัติงาน การจัดสอบ ก.พ. E-Exam รอบที่ 3 เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ก่อนทำการสอบวัดความรู้ในวันที่ 26 – 30 พ.ค. นี้

วันนี้ (25 พฤษภาคม 2566) สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมคณะปฏิบัติงาน การจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Exam รูปแบบการใช้คอมพิวเตอร์

อ่านเพิ่มเติม »
ศบศ. สัญจริ ครั้งที่ 3

ศูนย์บริการการศึกษาสัญจรพบสำนักวิชา ครั้งที่ 3 เข้าพบวิทยาลัยนานาชาติ ชี้ผลคะแนนความพึงพอใจหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น 100 เปอร์เซ็น

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มอบหมายหัวหน้าฝ่ายและตัวแทนหน่วยงานศูนย์บริการการศึกษาเข้าพบวิทยาลัยนานาชาติ

อ่านเพิ่มเติม »
การจัดสอบ ก.พ. E-Exam

สนามสอบ ม.วลัยลักษณ์ ประชุมคณะปฏิบัติงาน การจัดสอบ ก.พ. E-Exam รอบที่ 2 เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ก่อนทำการสอบวัดความรู้ในวันที่ 28 เม.ย.- 2 พ.ค. นี้

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมคณะปฏิบัติงาน การจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Exam รูปแบบการใช้คอมพิวเตอร์

อ่านเพิ่มเติม »
High School Rising Star Cam

ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรม High School Rising Star Camp

ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรม High School Rising Star Camp ในระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2566 โดยมีอาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม »
เยี่ยมสนามสอบ ระนอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร นางสาวกาญจนา พรหมวงศ์ พร้อมตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียน ร่วมต้อนรับประธานศูนย์สอบหลังเดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบที่จังหวัดระนอง

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ประธานศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบ A-Level ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง

อ่านเพิ่มเติม »
ผลผลิตจากโครงการ Greenhouse Inaugurated Project

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา นำผลผลิตจากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบให้กับตัวแทนครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ Greenhouse Inaugurated Project

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา เดินทางไปโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช พร้อมนำผลเมล่อน เพื่อมอบให้กับตัวแทนครู สำหรับมิตรภาพอันดีระหว่างสถาบัน

อ่านเพิ่มเติม »
ศูนย์บริการการศึกษาสัญจร พบสำนักวิชา

ศูนย์บริการการศึกษาสัญจร พบสำนักวิชา ครั้งที่ 2 กับสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ แนะนำระบบการให้บริการ พร้อมช่องทางการติดต่อสำหรับสำนักวิชา

เมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา ศูนย์บริการการศึกษา พบสำนักวิชา ครั้งที่ 2 กับสำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ณ ห้องประชุม สำนักวิชา เวลา 09.00-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม »
รับและจัดเก็บข้อสอบ A-level

ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินการรับและจัดเก็บข้อสอบ A-level เข้าคลังเก็บข้อสอบ ก่อนกระจายไปยังสนามสอบเครือข่าย ในวันที่ 17 มีนาคม นี้

วันนี้เวลา 08.00 น. อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ประธานศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบหมายตัวแทนฝ่ายรับ-ส่งข้อสอบประจำศูนย์สอบ รับข้อสอบ A-level

อ่านเพิ่มเติม »

Sit in wuni Ep.3 : พี่อุ๋มอิ๋ม หลักสูตรการบริการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Sit in WUNI Ep.2 : พี่ลลิต หลักสูตรศิลปศาสตร สาขาภาษาอังกฤษ
Sit in wuni Ep.1 : Karina วิทยาลัยนานาชาติ
Follow me ประเดิม Ep. แรกด้วยกิจกรรมกีฬาสีประจำ 2565 สีไหนดีสีไหนเด็ดไปดูกันเลย

เรียนเสร็จแล้วไปไหน Life@WUมาดูกันว่าพี่ๆ ที่ ม.วลัยลักษณ์ เขาเรียนเสร็จแล้วไปไหนกันบ้าง บอกได้เลยว่าแต่ละสายเด็ดๆ ทั้งนั้น

โอ ป่ะ เตง Ep.3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

WU GOOD TO KNOW : การทำลายสถิติโลกของ Yulimar Rojas ในกีฬาเขย่งก้าวกระโดด

สิ่งที่จำเป็นต่อการเรียนออนไลน์ ใน ม.วลัยลักษณ์

ไม่อยากหลง ไม่อยากเข้าเรียนผิดห้อง ต้องดู!!!

แนะนำระบบศูนย์บริการการศึกษา(CES)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับการเรียนออนไลน์ โดยศูนย์บริการการศึกษา

โอ ป่ะ เตง Ep.2 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์

WU GO ROUND – ทันตะ ม.วลัยลักษณ์ สู่มาตรฐานสากล

โอ ป่ะ เตง Ep.1วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ WU.

สถิติสำเร็จการศึกษา