Activities

นำเสนอผลการพัฒนากระบวนการดำเนินงาน PDCA

ศูนย์บริการการศึกษา นำเสนอผลการพัฒนากระบวนการดำเนินงาน PDCA โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2567 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมนำเสนอการพัฒนากระบวนการทำงาน (PDCA) ของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 อาคาร B ศูนย์การแพทย์

อ่านเพิ่มเติม »
สอบ ก.พ. ครั้งที่ 2/2567 ศูนย์สอบ ม.วลัยลักษณ์

รองอธิการบดี ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ก.พ. ครั้งที่ 2/2567 ศูนย์สอบ ม.วลัยลักษณ์ ชื่นชมดำเนินการสอบอย่างเป็นระบบ ลดขึ้นตอนการดำเนินงานภายใต้การบริหารจัดการของประธานศูนย์สอบ

ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา สนามสอบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Exam หรือ ก.พ.

อ่านเพิ่มเติม »
ศูนย์บริการการศึกษา ขอบคุณ วิทยากรพิเศษ จากสามหน่วยงาน ส่วนพัสดุ-ส่วนการเงินและบัญชี-ส่วนอำนวยการและสารบรรณ หลังให้ความอนุเคราะห์ เป็นวิทยากรอบรมงานพัสดุ การเงินและบัญชี และการบริหารงานทั่วไป

ศูนย์บริการการศึกษา ขอบคุณ วิทยากรพิเศษ จากสามหน่วยงาน ส่วนพัสดุ-ส่วนการเงินและบัญชี-ส่วนอำนวยการและสารบรรณ หลังให้ความอนุเคราะห์ เป็นวิทยากรอบรมงานพัสดุ การเงินและบัญชี และการบริหารงานทั่วไป

ศูนย์บริการการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานพัสดุ งานการเงิน และงานบริหารทั่วไป ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมหัวตะพาน และอาคารเรียนรวม6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อ่านเพิ่มเติม »
อบรมหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน

ศูนย์บริการการศึกษา เชิญหัวหน้า-เจ้าหน้าที่ ส่วนการเงินและบัญชี เป็นวิทยากรพิเศษอบรมหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน ให้บุคลากรในหน่วยงาน

วันนี้ (23 เมษายน 2567) ศูนย์บริการการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานด้านการเงิน ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมหัวตะพาน อาคารศูนย์การแพทย์

อ่านเพิ่มเติม »
อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานพัสดุ

ศูนย์บริการการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานพัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน

วันนี้ (22 เมษายน 2567) ศูนย์บริการการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานพัสดุ ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมหัวตะพาน อาคารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อ่านเพิ่มเติม »
ศูนย์บริการการศึกษา เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สรงน้ำพระ ขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีไทย

ศูนย์บริการการศึกษา จัดพิธีสรงน้ำพระ ขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อสืบสานประเพณีไทย

วันที่ 10 เมษายน 2567 ที่ผ่านมาศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อสืบสานประเพณีไทย

อ่านเพิ่มเติม »
บรรยากาศการสอบ ก.พ. 2567 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บรรยากาศการสอบ ก.พ. 2567 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นไปอย่างเรียบร้อย สนามสอบมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ภายใต้การบริหารงานของประธานศูนย์สอบ อ.ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง

ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป หรือ ก.พ.

อ่านเพิ่มเติม »
ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา เข้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย ในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบรอบ 32 ปี

วันนี้ (29 มีนาคม 2567) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 32 ปี

อ่านเพิ่มเติม »

CES News

Videos

Sit in wuni Ep.4 : พี่กาย เภสัชศาสตร์เจ้าของฉายา “พี่กาย…ผู้อยู่ทุกที่”นักกิจกรรมตัวยง

Sit in wuni Ep.3 : พี่อุ๋มอิ๋ม หลักสูตรการบริการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Sit in WUNI Ep.2 : พี่ลลิต หลักสูตรศิลปศาสตร สาขาภาษาอังกฤษ
Sit in wuni Ep.1 : Karina วิทยาลัยนานาชาติ
แอดพาเที่ยว : กิจกรรม OPEN HOUSE โรงเรียนวรณารีเฉลิม จ.สงขลา
Follow me Ep.2: ม.วลัยลักษณ์ ตะลุยตลาดนัดหลักสูตร ม.ขอนแก่น
Follow me ประเดิม Ep. แรกด้วยกิจกรรมกีฬาสีประจำ 2565 สีไหนดีสีไหนเด็ดไปดูกันเลย

เรียนเสร็จแล้วไปไหน Life@WUมาดูกันว่าพี่ๆ ที่ ม.วลัยลักษณ์ เขาเรียนเสร็จแล้วไปไหนกันบ้าง บอกได้เลยว่าแต่ละสายเด็ดๆ ทั้งนั้น

โอ ป่ะ เตง Ep.3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

WU GOOD TO KNOW : การทำลายสถิติโลกของ Yulimar Rojas ในกีฬาเขย่งก้าวกระโดด

สิ่งที่จำเป็นต่อการเรียนออนไลน์ ใน ม.วลัยลักษณ์

ไม่อยากหลง ไม่อยากเข้าเรียนผิดห้อง ต้องดู!!!

แนะนำระบบศูนย์บริการการศึกษา(CES)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับการเรียนออนไลน์ โดยศูนย์บริการการศึกษา

โอ ป่ะ เตง Ep.2 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์

WU GO ROUND – ทันตะ ม.วลัยลักษณ์ สู่มาตรฐานสากล

โอ ป่ะ เตง Ep.1วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ WU.

Statistics