ขั้นตอนต่าง ๆ

1. ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตและลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565

แจ้งการนัดหมายรายงานตัว บัณฑิตรับเหรียญ-โล่ ให้บัณฑิตรายงานตัวใน วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 12.00 น. ณ ห้อง 7206

2. ตอบแบบตอบรับ "การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร"

**Login เข้าสู่ระบบทะเบียน และทำแบบตอบรับ "การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร" ผ่านระบบ**

4. ตรวจสอบข้อมูล ห้องซ้อม/ห้องพักบัณฑิต

ตรวจสอบข้อมูลห้องซ้อมบัณฑิต และดาวน์โหลด Virtual Smart Check-in เก็บไว้ในโทรศัพท์

การยืนยันตัวตนของบัณฑิตผ่านเครื่อง Smart Check-In วันที่ 23-25 ก.ย. 66

ประกาศ/คำร้อง/ข้อควรทราบ

ข่าวประกาศการฝึกซ้อมบัณฑิต (ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา)

วีดีทัศน์การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข้อกำหนดและสิ่งที่ควรปฏิบัติ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เพลง รักวลัยลักษณ์ เพื่อให้บัณฑิตฝึกซ้อม และพร้อมรับการประเมินในวันแรกของการฝึกซ้อม

ติดต่อสอบถาม

โทร 075673110-2

โทร 075-673177

โทร 075-476555