header-frame

กิจกรรม ศูนย์บริการการศึกษา

alternative

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการ WU พบครูแนะแนว

ศูนย์บริการการศึกษา จัดโครงการ WU พบครูแนะแนว โดยมี ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี เป็นประธาน และ รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีครูแนะแนวเข้าร่วมจากทั่วประเทศ

วันที่ 15 กันยายน 2564
alternative

โครงการสร้างพอร์ตให้ปังฟังทางนี้

ศูนย์บริการการศึกษา โดย อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา จัดโครงการสร้างพอร์ตให้ปังฟังทางนี้ เพื่อสอนเทคนิคการสร้างพอร์ตโฟลิโอให้เหมาะทันสมัย และเข้าตากรรมการ

วันที่ 11 กันยายน 2564
alternative

การเข้าใช้งานระบบรับสมัครเรียน ม.วลัยลักษณ์

ศูนย์บริการการศึกษา โดย อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา จัดทำคลิปวีดีโอแนะนำการเข้าใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ปี65 เพื่อให้น้องๆเข้าใจการสมัครมากยิ่งขึ้น

วันที่ 10 กันยายน 2564
alternative

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เริ่มรับสมัครนักศึกษา 2565 วันที่ 1 กันยนยน 2564

ศูนย์บริการการศึกษา โดย อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มีแผนรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ในรอบ TCAS1(Portfolio)โดยสามารถสมัครได้ที่ entry.wu.ac.th

วันที่ 26 สิงหาคม 2564
alternative

“เรียนรู้ TCAS 65 ก่อนใครอย่างฉับไวที่ ม.วลัยลักษณ์”

ศูนย์บริการการศึกษาจัดกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษเรื่อง “การพลิกโฉมสถาบันการศึกษาสู่สถาบันแห่งคุณภาพ” ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) บรรยายพิเศษเรื่อง “ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบ TCAS

วันที่ 24 สิงหาคม 2564
alternative

จัดกิจกรรม "เรียนรู้เทคนิคการสอนสุดล้ำ สำหรับครูยุคดิจิทัล"

ศูนย์บริการการศึกษา โดย อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา จัดกิจกรรมเรียนรู้เทคนิคการสอนสุดล้ำ สำหรับครูยุคดิจิทัล ผู้บริหาร อาจารย์จากโรงเรียนทั่วประเทศ เข้าร่วมออนไลน์ ผ่าน Zoom โดยมีผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์กว่า 600 คน

วันที่ 19 สิงหาคม 2564
alternative

ศูนย์บริการการศึกษา ประชุมหารือ พร้อมอัพเดทระบบ CES SYSTEM

ศูนย์บริการการศึกษา โดย อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา และอาจารย์ ดร. กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา มีแผนปรับปรุงระบบ CES SYSTEM เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ และการขยายจัวของมหาวิทยาลัย โดยร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบงาน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
alternative

เปิดรับสมัคร โครงการ รู้ TCAS ก่อนใคร อย่างฉับไวที่ วลัยลักษณ์

ศูนย์บริการการศึกษา โดย อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา เปิดรับสมัคร โครงการ รู้ TCAS ก่อนใคร อย่างฉับไวที่ วลัยลักษณ์ เพื่อเข้าใจการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2565 โดยวิทยากร 2 ทาน 1. ศ.ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลับวลัยลักษณ์ 2.ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบTCAS

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564
alternative

ยอดนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 พุ่งสูงทะลุเป้า

ศูนย์บริการการศึกษา โดย อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา สรุปยอดการรับนักศึกษา เข้าเรียนปีการศึกษา 2564 มีผู้ยืนยันสิทธิ์สูงถึง 3047 คน สูงกว่าปีก่อนหน้าถึง 645 คน

วันที่ 17 มิถุนายน 2564
alternative

หลักเกณฑ์และแนวทางการช่วยเหลือจากสถาณการณ์ Covid-19

กองทุนการศึกษา เพื่อนักศึกษา , ทุนการศึกษาทั่วไป , มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
alternative

ศูนย์บริการการศึกษา เตรียมความพร้อมต้อนรับนักศึกษา 64

ศูนย์บริการการศึกษา โดย อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา ซักซ้อมการปฐมนิเทศ ร่วมกับหัวหน้าสาขาผ่านระบบ Zoom เตรียมพร้อมปฐมนิเทศนักศึกษา 2564

วันที่ 4 มิถุนายน 2564
alternative

แบบสำรวจการเข้ารับวัคซีน Covid-19

ศูนย์บริการการศึกษา ขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบสอบถาม การเข้ารับวัคซีน Covid-19 เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนต่อไป

เรียนรู้จบแน่กับคุณแม่เองค่ะ

ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  • เรียนรู้จบแน่กับคุณแม่เองค่ะ ระเบียบข้อบังคับและการเรียนภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย อาจารย์ ดร. นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา
รับชม

เดินทางด้วยรถไฟฟ้า

รถไฟฟ้าหน้า มวล. ขึ้นได้ที่ไหน? การเดินทางจากหน้า ม.วลัยลักษณ์ เข้ามาในมอ เดินทางยังไง

  • ขึ้นที่ไหน ?
  • มีกี่สาย?
  • เวลาวิ่ง?
รับชม

ระบบระบบคำนวณเกรดล่วงหน้า

ทดลองคำนวณเกรดล่วงหน้า ก่อนจบภาคการศึกษา

  • วางแผนการเรียน
รับชม

การลงทะเบียน


ข้อมูลสถิติ

>> SDG Report <<

72:28

จำนวนนักศึกษาหญิง : นักศึกษาชาย

1,241

นักศึกษาเป็นบุตรคนแรกของครอบครัว(ปีการศึกษา 2563)

1,047

นักศึกษาหญิง ที่เป็นบุตรคนแรกของครอบครัว(ปีการศึกษา 2563)

80.2 : 17.8 : 0.78

จำนวนนักศึกษาเปรียบเทียบ พุทธ/อิสลาม/คริสต์

footer-frame