ประชุม โครงการเด็กดีมีที่เรียน
Satthawut Tepkaew

ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครฟรี 435 ที่นั่งเรียน โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ( โครงการเด็กดีมีที่เรียน ) สมัครได้แล้ววันนี้ ผ่านเว็บไซต์ Entry.wu.ac.th

เมื่อวานนี้ ( 8 กันยายน 2565 ) อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมงานรับนักศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ( โครงการเด็กดีมีที่เรียน )

อ่านเพิ่มเติม »
ประชุม สพป. เขต4
Satthawut Tepkaew

ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการการศึกษา กล่าวแนะนำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในหัวข้อ Walailak Era of change ในงานประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4 จัดประชุม ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมหัวตะพาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อ่านเพิ่มเติม »
บรรยาย สื่อสร้างสรรค์
Satthawut Tepkaew

เจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ สื่อสร้างสรรค์ ในงานสัมนาผู้นำนักศึกษาเชิงปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภาวะผู้นำ และรับทราบนโยบายการพัฒนานักศึกษา

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา เชิญ นายขุนดี หลำสุบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่านรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ สื่อสร้างสรรค์

อ่านเพิ่มเติม »
มอบรางวัลกิจกรรม 65
Satthawut Tepkaew

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มอบ iPad Gen 9 ให้กับผู้ชนะเลิศ กิจกรรมเปิดเทอมใหม่กับสมัครเรียน ม.วลัยลักษณ์ พร้อมกับรางวัลอื่นๆอีกมากมาย

อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มอบรางวัล iPad Gen 9 ให้กับนางสาว นางสาวจัตตาฬีส์ เพชรสงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ชนะ จากการเข้าร่วมกิจกรรม เปิดเทอมใหม่ กับสมัครเรียน ม.วลัยลักษณ์

อ่านเพิ่มเติม »
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
Satthawut Tepkaew

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มอบหมาย นายขุนดี หลำสุบ เป็นวิทยากรร่วมบรรยายกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “WUIC Orientation” วิทยาลัยนานาชาติและระดับบัญฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มอบหมาย นายขุนดี หลำสุบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายรับนักศึกษา เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม »
อบรมอาจารย์ใหม่
Satthawut Tepkaew

อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการ กล่าวเปิดการจัดอบรม หลักสูตร “แนะนำระบบบริการการศึกษา สำหรับอาจารย์ใหม่และผู้ที่สนใจ”ภายใต้โครงการการให้บริการทางการศึกษาแก่คณาจารย์ นักวิชาการ และบุคลากรในสำนักวิชา ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ฝ่ายวิเคราะห์ระบบและสารสนเทศ ศูนย์บริการการศึกษา จัดอบรมหลักสูตร “แนะนำระบบบริการการศึกษา สำหรับอาจารย์ใหม่และผู้ที่สนใจ

อ่านเพิ่มเติม »