ประชุมสอบ กพ. รอบที่ 3
Satthawut Tepkaew

ผอ.ศบศ. จัดประชุมคณะปฏิบัติงาน การจัดสอบ ก.พ. E-Exam รอบที่ 3 เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ก่อนทำการสอบวัดความรู้ในวันที่ 26 – 30 พ.ค. นี้

วันนี้ (25 พฤษภาคม 2566) สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมคณะปฏิบัติงาน การจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Exam รูปแบบการใช้คอมพิวเตอร์

อ่านเพิ่มเติม »
ศบศ. สัญจริ ครั้งที่ 3
Satthawut Tepkaew

ศูนย์บริการการศึกษาสัญจรพบสำนักวิชา ครั้งที่ 3 เข้าพบวิทยาลัยนานาชาติ ชี้ผลคะแนนความพึงพอใจหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น 100 เปอร์เซ็น

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มอบหมายหัวหน้าฝ่ายและตัวแทนหน่วยงานศูนย์บริการการศึกษาเข้าพบวิทยาลัยนานาชาติ

อ่านเพิ่มเติม »
การจัดสอบ ก.พ. E-Exam
Satthawut Tepkaew

สนามสอบ ม.วลัยลักษณ์ ประชุมคณะปฏิบัติงาน การจัดสอบ ก.พ. E-Exam รอบที่ 2 เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ก่อนทำการสอบวัดความรู้ในวันที่ 28 เม.ย.- 2 พ.ค. นี้

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมคณะปฏิบัติงาน การจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Exam รูปแบบการใช้คอมพิวเตอร์

อ่านเพิ่มเติม »
High School Rising Star Cam
Khundee Lamsub

ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรม High School Rising Star Camp

ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรม High School Rising Star Camp ในระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2566 โดยมีอาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม »
เยี่ยมสนามสอบ ระนอง
Satthawut Tepkaew

ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร นางสาวกาญจนา พรหมวงศ์ พร้อมตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียน ร่วมต้อนรับประธานศูนย์สอบหลังเดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบที่จังหวัดระนอง

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ประธานศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบ A-Level ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง

อ่านเพิ่มเติม »
ผลผลิตจากโครงการ Greenhouse Inaugurated Project
Satthawut Tepkaew

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา นำผลผลิตจากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบให้กับตัวแทนครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ Greenhouse Inaugurated Project

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา เดินทางไปโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช พร้อมนำผลเมล่อน เพื่อมอบให้กับตัวแทนครู สำหรับมิตรภาพอันดีระหว่างสถาบัน

อ่านเพิ่มเติม »