ศึกษาดูงานและลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
Satthawut Tepkaew

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา พร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษาและรักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน พร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม »
ตลาดนัดหลักสูตร มทส.
Satthawut Tepkaew

ม.วลัยลักษณ์ ตะลุยภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แนะนำหลักสูตรเปิดรับสมัคร ปี 2567 ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ยอดผู้เข้าร่วมพุ่งกว่า 30,000 คน

เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม »
ตลาดนัดหลักสูตร มช
Satthawut Tepkaew

งานรับนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 “ตี้เดียวฮู้เรื่อง ครบเครื่องเรื่องศึกษาต่อ”ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 และ วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 –16.00 น. งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »
ตลาดนัดหลักสูตร ม.ขอนแก่น
Satthawut Tepkaew

ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนักเรียนชั้น ม.ปลาย เข้าร่วมงาน กว่า 50,000 คน

เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง มอบหมายเจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม »
Khundee Lamsub

ผอ.ศบศ. ร่วมเป็นสักขีพยานในการ Submit ข้อมูลเพื่อเข้าสู่การจัดอันดับโลก Times Higher Education (THE) Impact Rankings ปี 2024

อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยานในการ Submit ข้อมูลเพื่อเข้าสู่การจัดอันดับโลก Times Higher Education (THE) Impact Rankings ปี 2024 ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs)

อ่านเพิ่มเติม »
แนะแนวการศึกษา 2567
Satthawut Tepkaew

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดยงานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา พร้อมผู้แทน 14 สำนักวิชา 2 วิทยาลัยนานาชาติ เข้าแนะแนวการศึกษา เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เป้าหมาย 30 โรงเรียน โดยมีนักเรียนเข้ารับฟังกว่า 3,000 คน

งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดยอาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

อ่านเพิ่มเติม »
ผอ.รับตำแหน่ง คณบดี
Satthawut Tepkaew

เจ้าหน้าที่ ศบศ. ม.วลัยลักษณ์ แห่ทัพกลองยาว ร่วมส่งผู้อำนวยการศูนย์ รับตำแหน่งรักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ผศ.ดร.กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา รองผู้อำนวยการ นำทัพขบวนกลองยาว ส่งอาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการ หลังเข้ารับตำแหน่งรักษาการแทนคณบดี

อ่านเพิ่มเติม »
สัมนา 67
Satthawut Tepkaew

ศูนย์บริการการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ จัดสัมนา กำหนด KPI และ MOU ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2567 ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสัมนาโครงการรวม พลัง ศบศ. จัดทำร่าง KPI และ MOU ของศูนย์บริการการศึกษา ณ ห้องประชุมหัวตะพาน อาคารศูนย์การแพทย์

อ่านเพิ่มเติม »
ต้อนรับ ม.นครพนม
Satthawut Tepkaew

ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยนครพนม ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ งานทะเบียน วัดผล และงานรับนักศึกษา

เมื่อวันที่ 10 ต.ค.66 อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบหมายหัวหน้าฝ่ายงาน ต้อนรับบุคลากรจากมหาวิทยาลัยนครพนม

อ่านเพิ่มเติม »