สัญลักษณ์

โลโก้และความหมาย

     สัญลักษณ์ CES สัญลักษณ์แห่งการโอบอุ่มทารกน้อยในครรภ์มารดา

ทารกน้อย

     สัญลักษณ์ CES สัญลักษณ์แห่งการโอบอุ่มทารกน้อยในครรภ์มารดา

ครรภ์มารดา

     ตัวแทนของศูนย์บริการการศึกษา ที่เฝ้าถนอมดูแลนักศึกษาตั้งแต่ก้าวย่างแรก ให้เติบโตเป็นคนเก่งและคนดี มีคุณภาพ เป็นบัณฑิตที่สร้างประโยชน์ให้แก่มหาชน

โลโก้สีแดงทอง

       สื่อถึงนกฟินิกส์ สัญลักษณ์แห่งความเป็นอมตะ ตัวแทนของพลังในการทำงานของพี่น้องศูนย์บริการการศึกษาที่จะสว่างโชติช่วง เป็นนิจนิรันดร์ เพื่อผลักดันสนับสนุนให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในชีวิตการเรียน