index_icon_cesnews
index_icon_activities
รับและจัดเก็บข้อสอบ A-level

ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินการรับและจัดเก็บข้อสอบ A-level เข้าคลังเก็บข้อสอบ ก่อนกระจายไปยังสนามสอบเครือข่าย ในวันที่ 17 มีนาคม นี้

วันนี้เวลา 08.00 น. อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ประธานศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบหมายตัวแทนฝ่ายรับ-ส่งข้อสอบประจำศูนย์สอบ รับข้อสอบ A-level

อ่านเพิ่มเติม »
เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา

ศูนย์บริการการศึกษา เชิญวิทยากรพิเศษ อบรมหลักสูตร เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา ให้กับอาจารย์ นักวิชาการและบุคลากรสำนักวิชา

เมื่อวันที่ พุธ ที่ 1 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.นีรานาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการ มอบหมายฝ่ายวิเคราะห์ระบบและสารสนเทศ ศูนย์บริการการศึกษา จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม »
ศบศ. สัญจร พบสำนักวิชา

ศูนย์บริการการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการ ศบศ. สัญจร พบสำนักวิชา ครั้งที่ 1 นำร่องสำนักวิชานิติศาสตร์

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ศูนย์บริการการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการ ศูนย์บริการการศึกษาสัญจรสำนักวิชา ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม สำนักวิชานิติศาสตร์ เวลา 09.00-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม »

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา บรรยายพิเศษ อาชีพในอนาคตในยุค Digital Disruption ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยเชิญ อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ

อ่านเพิ่มเติม »
แสดงความยินดี

ศูนย์บริการการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)

ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาศที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) มีมติอนุมัติให้ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)

อ่านเพิ่มเติม »
นำชมมหาวิทยาลัย

งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา ต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง ที่ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ พร้อมนำชมมหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการตัดสินใจยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวานนี้ เจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองที่เดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนในปีการศึกษา 2566 ในรอบ TCAS 1

อ่านเพิ่มเติม »
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา

งานรับนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกว่า 15,000 คน

เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง มอบหมายเจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม »

ศูนย์บริการการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ จับมือสำนักงานทะเบียนนักศึกษา 5 สถาบันอุดมศึกษาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานทะเบียนนักศึกษา

ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือด้านงานทะเบียนนักศึกษาและต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ​มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม »

Sit in wuni Ep.3 : พี่อุ๋มอิ๋ม หลักสูตรการบริการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Sit in WUNI Ep.2 : พี่ลลิต หลักสูตรศิลปศาสตร สาขาภาษาอังกฤษ
Sit in wuni Ep.1 : Karina วิทยาลัยนานาชาติ
Follow me ประเดิม Ep. แรกด้วยกิจกรรมกีฬาสีประจำ 2565 สีไหนดีสีไหนเด็ดไปดูกันเลย

เรียนเสร็จแล้วไปไหน Life@WUมาดูกันว่าพี่ๆ ที่ ม.วลัยลักษณ์ เขาเรียนเสร็จแล้วไปไหนกันบ้าง บอกได้เลยว่าแต่ละสายเด็ดๆ ทั้งนั้น

โอ ป่ะ เตง Ep.3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

WU GOOD TO KNOW : การทำลายสถิติโลกของ Yulimar Rojas ในกีฬาเขย่งก้าวกระโดด

สิ่งที่จำเป็นต่อการเรียนออนไลน์ ใน ม.วลัยลักษณ์

ไม่อยากหลง ไม่อยากเข้าเรียนผิดห้อง ต้องดู!!!

แนะนำระบบศูนย์บริการการศึกษา(CES)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับการเรียนออนไลน์ โดยศูนย์บริการการศึกษา

โอ ป่ะ เตง Ep.2 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์

WU GO ROUND – ทันตะ ม.วลัยลักษณ์ สู่มาตรฐานสากล

โอ ป่ะ เตง Ep.1วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ WU.

สถิติสำเร็จการศึกษา