index_icon_cesnews
index_icon_activities
ประชุม โครงการเด็กดีมีที่เรียน

ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครฟรี 435 ที่นั่งเรียน โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ( โครงการเด็กดีมีที่เรียน ) สมัครได้แล้ววันนี้ ผ่านเว็บไซต์ Entry.wu.ac.th

เมื่อวานนี้ ( 8 กันยายน 2565 ) อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมงานรับนักศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ( โครงการเด็กดีมีที่เรียน )

อ่านเพิ่มเติม »
ประชุม สพป. เขต4

ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการการศึกษา กล่าวแนะนำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในหัวข้อ Walailak Era of change ในงานประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4 จัดประชุม ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมหัวตะพาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อ่านเพิ่มเติม »
บรรยาย สื่อสร้างสรรค์

เจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ สื่อสร้างสรรค์ ในงานสัมนาผู้นำนักศึกษาเชิงปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภาวะผู้นำ และรับทราบนโยบายการพัฒนานักศึกษา

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา เชิญ นายขุนดี หลำสุบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่านรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ สื่อสร้างสรรค์

อ่านเพิ่มเติม »
มอบรางวัลกิจกรรม 65

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มอบ iPad Gen 9 ให้กับผู้ชนะเลิศ กิจกรรมเปิดเทอมใหม่กับสมัครเรียน ม.วลัยลักษณ์ พร้อมกับรางวัลอื่นๆอีกมากมาย

อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มอบรางวัล iPad Gen 9 ให้กับนางสาว นางสาวจัตตาฬีส์ เพชรสงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ชนะ จากการเข้าร่วมกิจกรรม เปิดเทอมใหม่ กับสมัครเรียน ม.วลัยลักษณ์

อ่านเพิ่มเติม »
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มอบหมาย นายขุนดี หลำสุบ เป็นวิทยากรร่วมบรรยายกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “WUIC Orientation” วิทยาลัยนานาชาติและระดับบัญฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มอบหมาย นายขุนดี หลำสุบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายรับนักศึกษา เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม »
อบรมอาจารย์ใหม่

อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการ กล่าวเปิดการจัดอบรม หลักสูตร “แนะนำระบบบริการการศึกษา สำหรับอาจารย์ใหม่และผู้ที่สนใจ”ภายใต้โครงการการให้บริการทางการศึกษาแก่คณาจารย์ นักวิชาการ และบุคลากรในสำนักวิชา ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ฝ่ายวิเคราะห์ระบบและสารสนเทศ ศูนย์บริการการศึกษา จัดอบรมหลักสูตร “แนะนำระบบบริการการศึกษา สำหรับอาจารย์ใหม่และผู้ที่สนใจ

อ่านเพิ่มเติม »
ประชุมกลยุทธ์และเกณฑ์การรับ

อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา เชิญ คณบดี รองคณบดี อาจารย์ หัวหน้าสาขา รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม กลยุทธ์และเกณฑ์การรับนักศึกษา ประจำปี 2566 โดยมี ศ.ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีเป็นประธาน

วันนี้ (11 สิงหาคม 2565) ศูนย์บริการการศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษา จัดประชุมกลยุทธ์และเกณฑ์การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม »
Top Secret by ศูนย์บริการการศึกษา

ศูนย์บริการการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโดยส่วนสื่อสารองค์กร ให้กับน้องๆนักเรียน ม.4

วันนี้ (8 สิงหาคม 2565) งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำกิจกรรม Top Secret by ศูนย์บริการการศึกษา แนะนำเคล็ดลับในการสมัครเรียนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้กับน้องๆนักเรียน ชั้น ม.4

อ่านเพิ่มเติม »
Fight for TCAS66 กับพี่เรนและพี่เมฆ เคล็ดไม่ลับสมัครรอบไหน มีโอกาสผ่านการคัดเลือกมากที่สุด

เรียนเสร็จแล้วไปไหน Life@WUมาดูกันว่าพี่ๆ ที่ ม.วลัยลักษณ์ เขาเรียนเสร็จแล้วไปไหนกันบ้าง บอกได้เลยว่าแต่ละสายเด็ดๆ ทั้งนั้น

โอ ป่ะ เตง Ep.3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

WU GOOD TO KNOW : การทำลายสถิติโลกของ Yulimar Rojas ในกีฬาเขย่งก้าวกระโดด

สิ่งที่จำเป็นต่อการเรียนออนไลน์ ใน ม.วลัยลักษณ์

ไม่อยากหลง ไม่อยากเข้าเรียนผิดห้อง ต้องดู!!!

แนะนำระบบศูนย์บริการการศึกษา(CES)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับการเรียนออนไลน์ โดยศูนย์บริการการศึกษา

โอ ป่ะ เตง Ep.2 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์

WU GO ROUND – ทันตะ ม.วลัยลักษณ์ สู่มาตรฐานสากล

โอ ป่ะ เตง Ep.1วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ WU.

สถิติสำเร็จการศึกษา