งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา ร่วมแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้นักศึกษาชั้น ม.ปลาย โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์

งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา ร่วมแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้นักศึกษาชั้น ม.ปลาย โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ที่ผ่านมา งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา ร่วมแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้องบรรยายเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้นักศึกษาชั้น ม.ปลาย โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์

     เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ที่ผ่านมา  อาจารย์ ดร. นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา  มอบหมายงานรับนักศึกษา ต้อนรับคณะครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์  จำนวน 70 คน  เดินทางมาเข้าร่วมค่ายกิจกรรมและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เชิญงานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา ร่วมแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ณ ห้องบรรยายเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     สำหรับการแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ เป็นการแนะนำการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยจาก นายเสฎฐวุฒิ เทพแก้ว และนายสันติศักดิ์ ใจซื่อ ตัวแทนงานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โดยหลักๆจะเน้นให้นักเรียนได้ทราบถึง 5 ปัจจัย ทำไมต้องเรียนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  หลังจากนั้นเป็นการแนะนำหลักสูตรที่เปิดรับสมัครในมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2567 เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนอนาคตสำหรับนักเรียนชั้น ม.4-5  ต่อด้วยรับชมภาพบรรยายกาศมหาวิทยาลัย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับนักศึกษา แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในทุกๆด้าน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนและคณะครูที่เข้ารับฟังในครั้งนี้