SDGs
นำเสนอผลการพัฒนากระบวนการดำเนินงาน PDCA
Satthawut Tepkaew

ศูนย์บริการการศึกษา นำเสนอผลการพัฒนากระบวนการดำเนินงาน PDCA โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2567 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมนำเสนอการพัฒนากระบวนการทำงาน (PDCA) ของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 อาคาร B ศูนย์การแพทย์

อ่านเพิ่มเติม »
สอบ ก.พ. ครั้งที่ 2/2567 ศูนย์สอบ ม.วลัยลักษณ์
Satthawut Tepkaew

รองอธิการบดี ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ก.พ. ครั้งที่ 2/2567 ศูนย์สอบ ม.วลัยลักษณ์ ชื่นชมดำเนินการสอบอย่างเป็นระบบ ลดขึ้นตอนการดำเนินงานภายใต้การบริหารจัดการของประธานศูนย์สอบ

ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา สนามสอบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Exam หรือ ก.พ.

อ่านเพิ่มเติม »
ศูนย์บริการการศึกษา ขอบคุณ วิทยากรพิเศษ จากสามหน่วยงาน ส่วนพัสดุ-ส่วนการเงินและบัญชี-ส่วนอำนวยการและสารบรรณ หลังให้ความอนุเคราะห์ เป็นวิทยากรอบรมงานพัสดุ การเงินและบัญชี และการบริหารงานทั่วไป
Satthawut Tepkaew

ศูนย์บริการการศึกษา ขอบคุณ วิทยากรพิเศษ จากสามหน่วยงาน ส่วนพัสดุ-ส่วนการเงินและบัญชี-ส่วนอำนวยการและสารบรรณ หลังให้ความอนุเคราะห์ เป็นวิทยากรอบรมงานพัสดุ การเงินและบัญชี และการบริหารงานทั่วไป

ศูนย์บริการการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานพัสดุ งานการเงิน และงานบริหารทั่วไป ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมหัวตะพาน และอาคารเรียนรวม6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อ่านเพิ่มเติม »
อบรมหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
Satthawut Tepkaew

ศูนย์บริการการศึกษา เชิญหัวหน้า-เจ้าหน้าที่ ส่วนการเงินและบัญชี เป็นวิทยากรพิเศษอบรมหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน ให้บุคลากรในหน่วยงาน

วันนี้ (23 เมษายน 2567) ศูนย์บริการการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานด้านการเงิน ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมหัวตะพาน อาคารศูนย์การแพทย์

อ่านเพิ่มเติม »
อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานพัสดุ
Satthawut Tepkaew

ศูนย์บริการการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานพัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน

วันนี้ (22 เมษายน 2567) ศูนย์บริการการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานพัสดุ ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมหัวตะพาน อาคารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อ่านเพิ่มเติม »
ศูนย์บริการการศึกษา เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สรงน้ำพระ ขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีไทย
Satthawut Tepkaew

ศูนย์บริการการศึกษา จัดพิธีสรงน้ำพระ ขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อสืบสานประเพณีไทย

วันที่ 10 เมษายน 2567 ที่ผ่านมาศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อสืบสานประเพณีไทย

อ่านเพิ่มเติม »