บรรยากาศการสอบ ก.พ. 2567 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นไปอย่างเรียบร้อย สนามสอบมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ภายใต้การบริหารงานของประธานศูนย์สอบ อ.ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง

บรรยากาศการสอบ ก.พ. 2567 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นไปอย่างเรียบร้อย สนามสอบมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ภายใต้การบริหารงานของประธานศูนย์สอบ อ.ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง

ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป หรือ ก.พ.
บรรยากาศการสอบ ก.พ. 2567 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

     ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป หรือ ก.พ. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Exam รูปแบบการใช้คอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1 โดยมี อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง เป็นประธานศูนย์สอบ การจัดสอบทั้งสามวันที่ผ่านมาเป็นไปอย่างเรียบร้อย ด้วยคณะทำงานมืออาชีพ มีการบริหารจัดการสนามสอบอย่างเป็นระบบ ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการลดขั้นตอนการทำงานต่างๆ อย่างเช่นการค้นหาลำดับที่ในการลงทะเบียน เป็นต้น สำหรับการจัดสอบในครั้งนี้ สนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสอบทั้งหมด 6 ห้องสอบ โดยใช้ห้องสอบอาคารเรียนรวม 6 หรืออาคาร ST และศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลในการสอบ อย่างไรก็ตามสนามสอบเน้นย้ำให้ผู้เข้าสอบทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการของสนามสอบอย่างเคร่งครัดเพื่อความเรียบร้อยในการจัดสอบ