ติดต่อเรา

ADDRESS

ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี
222 มหาวิทยาลัยวัลยลักษณ์ 
ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

CONTACT US

โทร 0 7567 3101-9

E-mail

ces@mail.wu.ac.th

Fanpage

ศูนย์บริการการศึกษา ม.วลัยลักษณ์
สมัครเรียน ม.วลัยลักษณ์

ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

0 7567 3138-9

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

0 7567 3110-2

ฝ่ายบริการการสอนและการสอบ

0 7567 3106-9

ฝ่ายวิเคราะห์ระบบและสารสนเทศ

0 7567 3116-8

ฝ่ายรับนักศึกษา

0 7567 3101-5