SDGs
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
Satthawut Tepkaew

นักเรียนชั้น ม.ปลายทั่วภาคใต้ แห่สอบถามข้อมูลรับนักศึกษาปี 2567 ม.วลัยลักษณ์ อย่างล้นหลาม ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง มอบหมายเจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม »
ร่วมแสดงความยินดี
Satthawut Tepkaew

รักษาการรองอธิการบดี-ผอ.ศบศ. พร้อมเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการการศึกษา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ รอง ผอ.ศบศ. ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันที่ (18 ส.ค. 66) เวลา 13.00 น. ที่ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ รอง ผอ.ศบศ. ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม »
สอนน้องลงทะเบียน
Satthawut Tepkaew

ศบศ. ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักวิชา จัดกิจกรรม “สอนน้องลงทะเบียน” เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนลงทะเบียนเรียนด้วยตัวเองในภาคการศึกษาที่ 2/2566

วันนี้ (9 สิงหาคม 2566) ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักณ์ จัดกิจกรรม สอนน้องลงทะเบียน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กว่า 3,000 คน ที่ห้องบรรยาย อาคารเรียรวม 6 (ST) และห้องบรรยายอาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

อ่านเพิ่มเติม »
ประชุมสรุปผลการรับนักศึกษา
Satthawut Tepkaew

งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ พร้อมลุยรับนักศึกษา ปี 2567 เปิดรับนักศึกษาใหม่ ดีเดย์ 9 กันยายนนี้

อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการการศึกษาพร้อมทีมงานรับนักศึกษา จัดประชุมสรุปผลการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 และเตรียมรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อ่านเพิ่มเติม »
ศบศ สัญจรครั้งที่ 4
Satthawut Tepkaew

ศูนย์บริการการศึกษาสัญจรพบสำนักวิชา ครั้งที่ 4 เข้าพบสาขาวิชาครุศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ผลคะแนนความพึงพอใจ หลังเสร็จสิ้นโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด

เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มอบหมายหัวหน้าฝ่ายและตัวแทนหน่วยงานเข้าพบอาจารย์ นักวิชาการ และบุคลากรสาขาวิชาครุศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม »
แจกบัตรนักศึกษา
Satthawut Tepkaew

ศบศ. กับ ธ.กรุงไทย แจกบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ณ อาคารเรียนรวม 6 (ST)

ศูนย์บริการการศึกษาร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย แจกบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 66) ณ อาคารเรียนรวม 6 (ST) ในวันที่ 17- 27 ก.ค. 2566 เวลา 08.00-16.30 น.

อ่านเพิ่มเติม »