SDGs
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
Satthawut Tepkaew

งานรับนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกว่า 15,000 คน

เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง มอบหมายเจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม »
Khundee Lamsub

ศูนย์บริการการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ จับมือสำนักงานทะเบียนนักศึกษา 5 สถาบันอุดมศึกษาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานทะเบียนนักศึกษา

ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือด้านงานทะเบียนนักศึกษาและต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ​มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม »
วิทยากรบรรยายการศึกษาต่อและส่งเสริมอาชีพ
Satthawut Tepkaew

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา บรรยายพิเศษการศึกษาต่อและส่งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ณ ห้องประชุม โรงแรมปุระนคร จ.นครศรีธรรมราช

วันนี้ (24 ม.ค.2566) สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม »
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
Satthawut Tepkaew

งานรับนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกว่า 50,000 คน

เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2566 งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม »
จัดบูธกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
Satthawut Tepkaew

งานรับสมัครนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ร่วมจัดบูธกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ผุดไอเดียอาชีพในฝันสำหรับเด็กๆในอนาคต สร้างรอยยิ้ม พร้อมทั้งได้ประโยชน์สำหรับเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

วันนี้ (14 มกราคม2566) ซึ่งถือเป็นวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา เข้าร่วมจัดบูธกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดขึ้น ณ อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

อ่านเพิ่มเติม »
Kick off 5 ส. Green
Satthawut Tepkaew

เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ รวมพลัง big cleaning day ทำความสะอาด จัดระเบียบหน่วยงาน สนองนโยบายมหาวิทยาลัย ในกิจกรรม Kick off 5 ส. Green

เมื่อวันที่ 6 มกราคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดให้เป็นวัน Kick off 5 l Green big cleaning day ของมหาวิทยาลัย หรือกิจกรรม big cleaning day

อ่านเพิ่มเติม »