SDGs
รองเลขาธิการคุรุสภา ตรวจเยี่ยมสนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพครู ระบบกระดาษและระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567
Satthawut Tepkaew

รองเลขาธิการคุรุสภา ตรวจเยี่ยมสนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพครู ระบบกระดาษและระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพครู ระบบกระดาษและระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ อาคารเรียนรวม 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อ่านเพิ่มเติม »
กิจกรรมสร้างความเข้าใจ ไตรภาค สู่ ทวิภาค
Satthawut Tepkaew

นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ต้องรู้ กิจกรรมสร้างความเข้าใจ ไตรภาค สู่ ทวิภาค การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ของมหาวิทยาลัย เริ่มภาคการศึกษาที่ 1/2567 นี้

วันนี้(14 ก.พ. 2567)เวลา 13.30 น. ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากรในหน่วยงานร่วมกับสำนักวิชา จัดกิจกรรม สร้างความเข้าใจ ไตรภาคสู่ทวิภาค

อ่านเพิ่มเติม »
ผู้อำนวยการ ศบศ. ม.วลัยลักษณ์ พร้อมหัวหน้าฝ่ายงาน เข้าพบคณบดีพร้อมตัวแทนหลักสูตร วิทยาลัยสัตวแพทย์ฯ ให้ข้อมูลการปรับรูปแบบการเรียนการสอน จากไตรภาคเป็นทวิภาค
Satthawut Tepkaew

ผู้อำนวยการ ศบศ. ม.วลัยลักษณ์ พร้อมหัวหน้าฝ่ายงาน เข้าพบคณบดีพร้อมตัวแทนหลักสูตร วิทยาลัยสัตวแพทย์ฯ ให้ข้อมูลการปรับรูปแบบการเรียนการสอน จากไตรภาคเป็นทวิภาค

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายงาน เข้าพบวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

อ่านเพิ่มเติม »
งานรับนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ร่วมออกบูธกิจกรรมประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ในงานวันวิชาการโรงเรียน
Satthawut Tepkaew

งานรับนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ร่วมออกบูธกิจกรรมประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ในงานวันวิชาการโรงเรียน กระตุ้นการยืนยันสิทธิ์ TCAS1 พร้อมประชาสัมพันธ์การรับสมัคร TCAS2 ที่กำลังจะเปิดรับสมัคร ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้

เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง มอบหมายเจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมงานวันวิชาการโรงเรียนในภาคใต้ จำนวน 3 โรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม »
ต้อนรับคณะครู นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนทุ่งสง เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Satthawut Tepkaew

งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา ต้อนรับคณะครู นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนทุ่งสง เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมรับฟังการแนะแนวการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการสมัครเรียนปี 2568

วันนี้ (1 ก.พ. 2567) อาจารย์ ดร. นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มอบหมายงานรับนักศึกษา ต้อนรับคณะครูและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทุ่งสง จำนวน 30 คน

อ่านเพิ่มเติม »
แนะแนวสัญจร ตะลอน school Tour โรงเรียนทั่วภาคใต้
Satthawut Tepkaew

ยอดผู้สมัคร TCAS1.5 พุ่ง หลังงานรับนักศึกษาศูนย์บริการการศึกษา นำทัพสำนักวิชา บุกแนะแนวสัญจร ตะลอน School Tour โรงเรียนทั่วภาคใต้

ระหว่างวันที่ 2-20 มกราคม ที่ผ่านมา งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินโครงการแนะแนวสัญจร ตะลอน school Tour ประจำปีการศึกษา 2567 (ภาคใต้) ตามนโยบาย อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการ

อ่านเพิ่มเติม »