SDGs
วิทยากร การนำเสนองาน
Satthawut Tepkaew

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เชิญ อ.ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผอ. ศบศ. บรรยาย “เทคนิคการนำเสนองาน” ให้แก่ หัวหน้าหน่วยงาน และหัวหน้าส่วน

ศูนย์บริการการศึกษา ได้รับเชิญจากส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการบรรยาย “เทคนิคการนำเสนองาน”

อ่านเพิ่มเติม »
Tanong Sumdangdache

ม.วลัยลักษณ์ ได้รับการจัดอันดับโลกจาก Times Higher Education อันดับที่ 1501+ ของโลก อันดับที่ 11 ของไทย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการจัดอันดับโลก World University Rankings โดย Times Higher Education (THE) อยู่ในอันดับที่ 1501+ ของโลกและเป็นอันดับที่ 11 ของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม »
รับมอบของที่ระลึก
Satthawut Tepkaew

Yokohama University of Pharmacy (วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ โยโกฮาม่า) ในประเทศญี่ปุ่น มอบของที่ระลึก ให้ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนสนามสอบ ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ร่วมศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม »
ศึกษาดูงาน ญี่ปุ่น
Satthawut Tepkaew

ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมทับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียน สนามสอบในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ร่วมศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

ศูนย์บริการการศึกษาโดย อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการ จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีการศึกษา 2565 ณ ประเทศญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม »
ประชุม โครงการเด็กดีมีที่เรียน
Satthawut Tepkaew

ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครฟรี 435 ที่นั่งเรียน โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ( โครงการเด็กดีมีที่เรียน ) สมัครได้แล้ววันนี้ ผ่านเว็บไซต์ Entry.wu.ac.th

เมื่อวานนี้ ( 8 กันยายน 2565 ) อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมงานรับนักศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ( โครงการเด็กดีมีที่เรียน )

อ่านเพิ่มเติม »
ประชุม สพป. เขต4
Satthawut Tepkaew

ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการการศึกษา กล่าวแนะนำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในหัวข้อ Walailak Era of change ในงานประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4 จัดประชุม ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมหัวตะพาน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อ่านเพิ่มเติม »