รองเลขาธิการคุรุสภา ตรวจเยี่ยมสนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพครู ระบบกระดาษและระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

รองเลขาธิการคุรุสภา ตรวจเยี่ยมสนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพครู ระบบกระดาษและระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพครู ระบบกระดาษและระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ อาคารเรียนรวม 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รองเลขาธิการคุรุสภา ตรวจเยี่ยมสนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพครู ระบบกระดาษและระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

     เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา   สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จัดการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพครู ระบบกระดาษและระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ อาคารเรียนรวม 6  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ภายใต้การจัดการศูนย์สอบโดย อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ประธานศูนย์สอบ  ภายในวันจัดการทดสอบ สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีโอกาส ต้อนรับ ดร.สุดา สุขอ่ำ รองเลขาธิการคุรุสภา ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบ พร้อมดูแลความเรียบร้อยของการจัดการทดสอบทั้งสองวัน โดยมีประธานศูนย์สอบ และ รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี  รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ท่านรองเลขาธิการคุรุสภาพร้อมคณะ ยังได้มีโอกาศเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยโดยการนำชมจากประธานศูนย์สอบอีกด้วย
     สำหรับการจัดสอบในครั้งนี้ เป็นการจัดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้วยระบบกระดาษและระบบอิเล็กทรอนิกส์   จัดสอบทั้งหมด 6 รอบ รอบที่1 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-12.00 น. รอบที่2 และรอบที่3  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00-16.00 น. รอบที่4 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-12.00 น. รอบที่5 และรอบที่6  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00-16.00 น. โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ทั้งสิ้น 645 คน  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.