ผู้อำนวยการ ศบศ. ม.วลัยลักษณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ แห่ทัพกลองยาว ร่วมแสดงความยินดีและส่งหัวหน้าฝ่ายบริการการสอนและการสอบ เข้ารับตำแหน่งใหม่หัวหน้าส่วนบริการกลาง

ผู้อำนวยการ ศบศ. ม.วลัยลักษณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ แห่ทัพกลองยาว ร่วมแสดงความยินดีและส่งหัวหน้าฝ่ายบริการการสอนและการสอบ เข้ารับตำแหน่งใหม่หัวหน้าส่วนบริการกลาง

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทัพขบวนกลองยาว ร่วมส่งนางวรรณนี เหมือนเพชร หัวหน้าฝ่ายตารางเรียนและตารางสอน
ร่วมส่งหัวหน้าฝ่ายบริการการสอนและการสอบ เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าส่วนบริการกลาง

     เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  ร่วมแห่ขบวนกลองยาว จากศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี ด้วยรถไฟฟ้าจำนวน 2 คัน ไปยังอาคารส่วนบริการกลาง เพื่อร่วมแสดงความยินและส่ง นางวรรณนี เหมือนเพชร อดีตหัวหน้าฝ่ายบริการการสอนและการสอบ ศูนย์บริการการศึกษา  ไปเข้ารับตำแหน่งใหม่ สังกัดส่วนบริการกลาง ในตำแหน่งหัวหน้าส่วน โดยมี เจ้าหน้าที่ส่วนบริการกลาง ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.