อธิการบดี รองอธิการบดี พร้อมประธานศูนย์สอบ ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ A-level สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อธิการบดี รองอธิการบดี พร้อมประธานศูนย์สอบ ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ A-level สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ที่สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาเดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบ A-level สนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2567
สนามสอบ A-level สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

     เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา  ที่สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดี  รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี  รองอธิการบดี รศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์ รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ประธานศูนย์สอบ และ ผศ.ดร.กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา รองประธานศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบ A-level  สนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2567 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 และเทียบเท่า   ทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียงใช้เป็นสนามสอบ ในครั้งนี้
     สำหรับการจัดสอบในครั้งนี้ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดูแลสนามสอบทั้งหมด 4 สนามสอบ ประกอบด้วยสนามสอบโรงเรียนศรียาภัย  สนามสอบโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สนามสอบโรงเรียนสุราษฎร์ธานี และสนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยมีผู้เข้าสอบ รวมทั้งสิ้น 38,884 คน การจัดสอบของศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลักษณ์ในครั้งนี้ เป็นไปอย่างเรียบร้อยทั้ง 4 สนามสอบเหมือนปีที่ผ่านมา แต่ละสนามสอบ มีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับผู้เข้าสอบไว้เป็นอย่างดีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าสอบ สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าสอบและผู้ปกครองที่เข้ามาใช้บริการ และแน่นอนว่านักเรียนกลุ่มนี้จะกลับมาสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในปีการศึกษาถัดไป

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.