ผอ.ศบศ. ร่วมเป็นสักขีพยานในการ Submit ข้อมูลเพื่อเข้าสู่การจัดอันดับโลก Times Higher Education (THE) Impact Rankings ปี 2024

อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยานในการ Submit ข้อมูลเพื่อเข้าสู่การจัดอันดับโลก Times Higher Education (THE) Impact Rankings ปี 2024 ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs)

       เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษาร่วมเป็นสักขีพยานในการ Submit ข้อมูลเพื่อเข้าสู่การจัดอันดับโลก Times Higher Education (THE) Impact Rankings ปี 2024 ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ตามกรอบขององค์การสหประชาชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำหรับในปี 2024 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ส่งข้อมูลให้ THE Impact Rankings พิจารณา จำนวน 8 เป้าหมาย SDGs

ประกอบด้วย

  • SDG2 : Zero Hunger (ขจัดความหิวโหย)
  • SDG3 : Good Health and Well-being (สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี)
  • SDG4 : Quality Education (คุณภาพการศึกษา)
  • SDG6 : Clean Water and Sanitation (การจัดการน้ำและสุขาภิบาล)
  • SDG11 : Sustainable cities and Communities (เมืองและการสังคมมนุษย์ที่มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน)
  • SDG12 : Responsible Consumption and Production (การสร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน),
  • SDG14 : Life Below Water (ทรัพยากรทางทะเล)
  • SDG17 : Partnerships for the Goals (ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)

       โดย THE Impact Rankings จะประกาศผลในช่วงเดือนมิถุนายน 2024 และสำหรับในปี 2023 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 401-600 ของโลก และอยู่ในอันดับที่ 10 ร่วมของประเทศไทย ซึ่งมีผลงานโดดเด่นสามารถทำคะแนนติดอันดับ Top 100 ของโลกถึง 4 เป้าหมายSDGs ได้แก่ SDG2, SDG6, SDG11 และ SDG14