งานรับนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 “ตี้เดียวฮู้เรื่อง ครบเครื่องเรื่องศึกษาต่อ”ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

งานรับนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 “ตี้เดียวฮู้เรื่อง ครบเครื่องเรื่องศึกษาต่อ”ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 และ วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 –16.00 น. งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ตลาดนัดหลักสูตร มช

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 และ วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 –16.00 น. อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง มอบหมายเจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  สำหรับนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ในครั้งนี้ มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมจากทั่วประเทศกว่า 50 สถาบัน และมีนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากเหนือและภาคอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30,000 คน

      สำหรับปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับสมัคร จำนวน 15 สำนักวิชา 3 วิทยาลัยนานาชาติ รวมทั้งสิ้น 54 หลักสูตร นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์ Entry.wu.ac.th ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรับสมัคร ในรอบ portfolio รอบที่ 1.3 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-27 พฤศจิกายน 2566 ภายในบูธกิจกรรมจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำช่องทางการสมัครออนไลน์และช่องทางการติดตามข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผ่านช่องทางต่างๆให้นักเรียน  และเปิดโอกาศให้นักเรียนได้ซักถามรายละเอียดในการรับสมัคร รวมถึงเล่นเกมส์รับรางวัลมากมาย อย่างไรก็ตามการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะทำให้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง รู้จักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพิ่มมากขึ้น