ม.วลัยลักษณ์ ตะลุยภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แนะนำหลักสูตรเปิดรับสมัคร ปี 2567 ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ยอดผู้เข้าร่วมพุ่งกว่า 30,000 คน

ม.วลัยลักษณ์ ตะลุยภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แนะนำหลักสูตรเปิดรับสมัคร ปี 2567 ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ยอดผู้เข้าร่วมพุ่งกว่า 30,000 คน

เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
ตลาดนัดหลักสูตร มทส.

       เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง มอบหมายเจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา สำหรับนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ในครั้งนี้ มีสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมถึง 58 สถาบัน และมีนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30,000 คน

     สำหรับปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับสมัคร จำนวน 15 สำนักวิชา 3 วิทยาลัยนานาชาติ รวมทั้งสิ้น 54 หลักสูตร นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์ Entry.wu.ac.th ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรับสมัคร ในรอบ portfolio รอบที่ 1.3 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-27 พฤศจิกายน 2566 และรอบถัดไปรอบ portfolio รอบที่ 1.4 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-25 ธันวาคม 2566 ภายในบูธกิจกรรมจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำช่องทางการสมัครออนไลน์และช่องทางการติดตามข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผ่านช่องทางต่างๆให้นักเรียน  และเปิดโอกาศให้นักเรียนได้ซักถามรายละเอียดในการรับสมัคร รวมถึงเล่นเกมส์รับรางวัลมากมาย อย่างไรก็ตามการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะทำให้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง รู้จักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพิ่มมากขึ้น