ศูนย์บริการการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโดยส่วนสื่อสารองค์กร ให้กับน้องๆนักเรียน ม.4

วันนี้ (8 สิงหาคม 2565) งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำกิจกรรม Top Secret by ศูนย์บริการการศึกษา แนะนำเคล็ดลับในการสมัครเรียนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้กับน้องๆนักเรียน ชั้น ม.4
Top Secret by ศูนย์บริการการศึกษา

          อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มอบหมายเจ้าหน้าที่ งานรับนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม อาจารย์และนักเรียน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จัดโดยส่วนสื่อสารองค์กร  ให้กับน้องๆนักเรียน ม.4 จากโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จำนวน 524 คน ผ่านกิจกรรม Top Secret by ศูนย์บริการการศึกษา  แนะนำเคล็ดลับในการสมัครเรียนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมกับแจกของรางวัลมากมาย ได้รับความสนใจจากน้องๆนักเรียนเป็นอย่างมาก