อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา เชิญ คณบดี รองคณบดี อาจารย์ หัวหน้าสาขา รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม กลยุทธ์และเกณฑ์การรับนักศึกษา ประจำปี 2566 โดยมี ศ.ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีเป็นประธาน

วันนี้ (11 สิงหาคม 2565) ศูนย์บริการการศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษา จัดประชุมกลยุทธ์และเกณฑ์การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ประชุมกลยุทธ์และเกณฑ์การรับ

         วันนี้ (11 สิงหาคม 2565)  ศูนย์บริการการศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษา จัดประชุมกลยุทธ์และเกณฑ์การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมเขาหลวง  อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

         สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ศูนย์บริการการศึกษา ได้เชิญ ศ.ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี เข้ารับฟังกลยุทธ์การรับนักศึกษาจากสำนักวิชาต่างๆ รวมถึงมอบหมายนโยบายการรับนักศึกษาให้กับสำนักวิชา เพื่อให้การรับนักศึกษาในปีนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ศูนย์บริการการศึกษา เปิดโอกาศให้ คณบดี รองคณบดี อาจารย์ หัวหน้าสาขา ตัวแทนสำนักวิชา และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง นำเสนอกลยุทธ์และแผนการรับนักศึกษาที่วางไว้ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมรับทราบร่วมกัน ก่อนที่จะเปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1 อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 9 กันยายน 2565 นี้