ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เชิญ อ.ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผอ. ศบศ. บรรยาย “เทคนิคการนำเสนองาน” ให้แก่ หัวหน้าหน่วยงาน และหัวหน้าส่วน

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เชิญ อ.ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผอ. ศบศ. บรรยาย “เทคนิคการนำเสนองาน” ให้แก่ หัวหน้าหน่วยงาน และหัวหน้าส่วน

ศูนย์บริการการศึกษา ได้รับเชิญจากส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการบรรยาย “เทคนิคการนำเสนองาน”
วิทยากร การนำเสนองาน

        ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เชิญ อ.ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผอ. ศบศ. บรรยาย “เทคนิคการนำเสนองาน” ให้แก่ หัวหน้าหน่วยงาน และหัวหน้าส่วน

        อาจารย์ .ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา ได้รับเชิญจากส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการบรรยาย “เทคนิคการนำเสนองาน”  ให้แก่ หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าส่วน เพื่อนำไปใช้ในการนำเสนอผลงาน ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้อง ประชุมเขาหลวง โดยการบรรยายในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 9ท่าน และ อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom meeting  4 ท่าน สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากการบรรยายพิเศษแล้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา ยังให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายแบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละ 3 คน เพื่อคิดหัวข้อในการนำเสนองาน พร้อมกับนำเสนองานในห้องบรรยาย โดยผู้เข้าร่วมฟังบรรยายมองว่าการจัดกิจกรรมแบบนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายสามารถเข้าใจ เนื้อหาการบรรยายได้เป็นอย่างดี

       นอกจากนี้หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน