งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา ร่วมกับส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนโรงรียนเมืองนครศรีธรรมราช

งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา ร่วมกับส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนโรงรียนเมืองนครศรีธรรมราช

วันนี้ (21 ต.ค. 2565) เวลา 10.30 -11.30 น. เจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2566
แนะแนว โรงเรียนเมืองนครศร๊ฯ

          วันนี้ (21 ต.ค. 2565) เวลา 10.30 -11.30 น. ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญ นายเสฏฐวุฒิ เทพแก้ว และนายธีระวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ เจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 รวมถึงแนะนำช่องทางการรับสมัครนักศึกษา ให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5-6 จากโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช  ที่มาจัดกิจกรรมค่ายอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2565 ณ อุทยานพฤษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          สำหรับการแนะแนวการศึกษาในวันนี้ งานรับนักศึกษาได้แนะนำให้นักเรียนรู้จักหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2566 ทุนการศึกษา การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ข้อดีของการเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และช่องทางในการสมัครเรียน นอกจากนี้ยังได้สร้างความมั่นใจให้กับเรียนในการสมัครเรียนและเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ระหว่างการแนะแนวการศึกษา วิทยากรยังได้มีการให้นักเรียนถามตอบข้อสงสัยต่างๆพร้อมมอบของรางวัลให้กับนักเรียนเพื่อเป็นของที่ระลึกในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สร้างความสนุกสนาน และทำให้นักเรียนได้รู้จักมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอีกด้วย