ผอ. ศูนย์บริการการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีวัดเขาเหล็ก จังหวัดนครศรีธรรมราช สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ส่งเสริมความรักความสามัคคีของประชาชนในพื้น

วันที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 12.30 น. ที่ผ่านมา ณ วัดเขาเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทอดกฐินสามัคคี

         วันที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 12.30 น. ที่ผ่านมา ณ วัดเขาเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 โดยมี  รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี คณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้อีกด้วย

        วัดเขาเหล็ก เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ก่อตั้งวัดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2544 รับวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 โดยกฐินทานสามัคคีครั้งนี้ ด้วยศาลาการเปรียญ ห้องน้ำ ห้องสุขา เกิดการชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา ทางคณะสงฆ์ คณะกรรมการ และศิษย์ยานุศิษย์ จึงมีมติสามัคคีทานกฐินขึ้น เพื่อนำจตุปัจจัยมาบรูณะซ่อมแซมเสนาสนะดังกล่าว ทั้งนี้ นอกจากวัดเขาเหล็กจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับพี่น้องไทยพุทธในพื้นที่และใกล้เคียงแล้ว ยังคงเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ยามเมื่อเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในอำเภอนบพิตำ ซึ่งชาวบ้านได้ศาสนสถานแห่งนี้เป็นที่พักพิง และบรรเทาทุกข์ในยามเดือดร้อนเบื้องต้น เพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย