บรรกากาศการจัดสอบ ก.พ. ศูนย์สอบ ม.วลัยลักษณ์ เป็นไปอย่างเรียบร้อย มีผู้เข้าสอบจาก จ. นครศรีธรรมราชและทั่วภาคใต้ เข้าสอบกว่า 10,000 คน

เมื่อวันที่ 20 พฤษจิกายน ที่ผ่านมา ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป หรือ ก.พ. โดยศูนย์สรรหาและเลือกสรรสำนักงาน ก.พ.
สอบ ก.พ. สนามสอบ ม.วลัยลักษณ์

       เมื่อวันที่ 20 พฤษจิกายน ที่ผ่านมา ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป หรือ ก.พ. โดยศูนย์สรรหาและเลือกสรรสำนักงาน ก.พ. สำหรับศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จัดสอบทั้งสิ้น 3 สนามสอบ ประกอบด้วยสนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สนามสอบโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช และสนามสอบโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มียอดผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 16,868คน

       บรรยากาศการจัดสอบเป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยมี รักษาการแทนรองอธิการบดี รศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์ และ อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ประธานศูนย์สอบ มาตรวจเยี่ยมสนารมสอบและดูแลความเรียบร้อยจนเสร็จสิ้นการสอบ

       สำหรับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. เป็นขั้นตอนแรกในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ โดยยึดหลักการดำเนินการที่เป็นไปตามระบบคุณธรรม ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรมและโยชน์ของทางราชการ เพื่อให้ได้คนดีและคนเก่งเข้ามารับราชการ