งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรม นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ รร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จ.สงขลา นักเรียนให้ความสนใจเข้าเยี่ยมบูธกิจรรมอย่างล้นหลาม

งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรม นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ รร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จ.สงขลา นักเรียนให้ความสนใจเข้าเยี่ยมบูธกิจรรมอย่างล้นหลาม

เมื่อวันที่ 11 พฤษจิกายน ที่ผ่านมา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบหมายเจ้าหน้างานรับนักศึกษา นายเสฏฐวุฒิ เทพแก้ว และนายสันติศักดิ์ ใจซื่อ เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
ออกบูธ ประชาสัมพันธ์รับสมัคร นักศึกษา

         เมื่อวันที่ 11 พฤษจิกายน ที่ผ่านมา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบหมายเจ้าหน้างานรับนักศึกษา นายเสฏฐวุฒิ เทพแก้ว นายสันติศักดิ์ ใจซื่อ พร้อมด้วยตัวแทนสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จังหวัดสงขลา โดยงานรับนักศึกษาได้เข้าร่วมออกบูธกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แนะนำหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ในปีการศึกษา 2566 แนะนำเส้นทางอาชีพ รวมไปถึงการบอกต่อทิศทางการเรียนในมหาวิทยาลัยให้กับนักเรียน อาจารย์ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีผู้สนใจเข้ามายี่ยมชมบูธสอบถามรายละเอียดและให้ความสนใจมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นจำนวนมาก

        นอกจากนี้เจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษายังได้มีโอกาศขึ้นประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ เวทีกลาง เพิ่มโอกาศพบปะพูดคุยกับนักเรียนมากขึ้น โดยกิจกรรมหลักๆมีทั้งการแนะนำมหาวิทยาลัย แนะนำหลักสูตร บอกเล่าถึงความพร้อมในการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และเล่นเกมส์แจกของรางวัลให้กับนักเรียนอย่างสนุกสนาน