ผอ.ศบศ. ม.วลัยลักษณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดงานเฉลิมฉลอง ความสำเร็จครั้งใหญ่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้โครงการประชุมผู้บริหาร สพม. นครศรีฯ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้รับการจัดอันดับโลก World University Rankings โดย Times Higher Education (THE) อยู่ในอันดับที่ 1501+ ของโลกและเป็นอันดับที่ 11 ของประเทศไทย
ประชุม สพม. นครศรีฯ

        อาจารย์ ดร. นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง  ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จัดงานเฉลิมฉลอง ความสำเร็จครั้งใหญ่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ที่ได้รับการจัดอันดับโลก World University Rankings โดย Times Higher Education (THE) อยู่ในอันดับที่ 1501+ ของโลกและเป็นอันดับที่ 11 ของประเทศไทย ซึ่งศูนย์บริการการศึกษาจัดขึ้นภายใต้โครงการประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน และอาจารย์แนะแนวในจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกว่า 250 คน

        ภายในงานเปิดด้วยขบวนเกียรติยศ โดยศาสตราารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี พร้อมทับผู้บริหาร และคณบดีทุกสำนักวิชา ก่อนจะร่วมร้องเพลงเกียรติภูมิวลัยลักษณ์  บทเพลงที่สะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้อย่างภาคภูมิใจ  นอกจากนี้ อธิการบดี ยังให้เกียรติกล่าวบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาสู่อันดับโลก: ความมุ่งมั่นที่เป็นจริง”  และถ่ายภาพร่วมกับอำนวยการโรงเรียน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 71 โรงเรียน พร้อมทั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหาร

        สำหรับผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก World University Rankings 2023 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดอันดับโลกแล้ว โดยจัดให้อยู่ในอันดับที่ 1501+ ของโลก จากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 26,000 แห่งทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 11 ของประเทศไทย จากมหาวิทยาลัย 18 แห่งที่ผ่านเงื่อนไขและได้รับการจัดอันดับในปีนี้