ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินการรับและจัดเก็บข้อสอบ A-level เข้าคลังเก็บข้อสอบ ก่อนกระจายไปยังสนามสอบเครือข่าย ในวันที่ 17 มีนาคม นี้

ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินการรับและจัดเก็บข้อสอบ A-level เข้าคลังเก็บข้อสอบ ก่อนกระจายไปยังสนามสอบเครือข่าย ในวันที่ 17 มีนาคม นี้

วันนี้เวลา 08.00 น. อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ประธานศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบหมายตัวแทนฝ่ายรับ-ส่งข้อสอบประจำศูนย์สอบ รับข้อสอบ A-level
รับและจัดเก็บข้อสอบ A-level

         วันนี้เวลา 08.00 น. อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ประธานศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มอบหมายตัวแทนฝ่ายรับ-ส่งข้อสอบประจำศูนย์สอบ รับข้อสอบ  A-level   ที่เดินทางมากับรถบริการขนส่งไปรษณีย์ไทย ถึงอาคารเรียนรวม6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เวลา 08.00 น โดยประมาณ หลังจากที่ข้อสอบเดินทางถึงศูนย์สอบ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับ-ส่งข้อสอบที่ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจเช็คความเรียบร้อยอีกครั้ง ก่อนคัดแยกข้อสอบ และจัดเก็บข้อสอบเข้าคลังข้อสอบที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนา ก่อนที่จะทยอยกระจายข้อสอบไปยังสนามสอบในเครือข่ายศูนย์สอบมาหวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 นี้          ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แบ่งออกเป็น 4 สนามสอบ ประกอบด้วยสนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สนามสอบโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร  และสนามสอบโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง  ซึ่งจะมีการทดสอบในวันที่ 18-20 มีนาคม 2566

        สำหรับการทดสอบ  A-Level คือ หลักสูตรการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของอังกฤษ มีรายวิชาให้เลือกเรียนมากกว่า 50 วิชา โดยนักเรียนสามารถเลือกได้อย่างอิสระ มีทั้งในหมวดภาษาอังกฤษ ภาษาอื่นๆ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สังคม ศิลปะ และการศึกษาทั่วไป เป็นต้น