ศบศ. กับ ธ.กรุงไทย แจกบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ณ อาคารเรียนรวม 6 (ST)

ศบศ. กับ ธ.กรุงไทย แจกบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ณ อาคารเรียนรวม 6 (ST)

ศูนย์บริการการศึกษาร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย แจกบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 (รหัส 66) ณ อาคารเรียนรวม 6 (ST) ในวันที่ 17- 27 ก.ค. 2566 เวลา 08.00-16.30 น.
แจกบัตรนักศึกษา

   สำหรับขั้นตอนการรับบัตรนักศึกษาสำหรับนักศึกษา

  1. เข้าสู่ระบบ CES เพื่อดูเลขลำดับบัตรนักศึกษาของตนเอง
  2. จองคิวรับบัตรนักศึกษาใน WU App (17-27 กรกฎาคม 2566)
  3. ไปรับบัตรที่อาคารเรียนรวม 6 (ST) ตามวัน/เวลาที่จองใน WU App
  4. ตอนรับบัตร โปรดแจ้งเลขลำดับบัตรนักศึกษาของตนเองและบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร
  5. สำหรับนักศึกษาที่มี รายชื่อต่อไปนี้ เนื่องจากข้อมูลหรือรูปถ่ายไม่เรียบร้อย ติดต่อธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์การแพทย์ ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม นี้
แจกบัตรนักศึกษา
แจกบัตรนักศึกษา
แจกบัตรนักศึกษา
แจกบัตรนักศึกษา