งานรับนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง จัดประชุมผู้บริหารและอาจารย์แนะแนว ณ ห้องประชุมเพชรดีบุก โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา

งานรับนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง จัดประชุมผู้บริหารและอาจารย์แนะแนว ณ ห้องประชุมเพชรดีบุก โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษา นำทีมตัวแทนสำนักวิชาเข้าร่วมโครงการประชุมผู้บริหารและอาจารย์แนะแนว ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ประชุม สพม พังงา

       เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มอบหมาย นายขุนดี หลำสุบ และนายสันติศักด์ ใจซื่อ เจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษา นำทีมตัวแทนสำนักวิชาเข้าร่วมโครงการประชุมผู้บริหารและอาจารย์แนะแนว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเพชรดีบุก โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

       สำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเรียนเชิญผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และอาจารย์แนะแนว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต และระนอง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ฯ ดังกล่าว กิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายภาพรวมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และแนะนำหลักสูตรกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รองอธิการบดี แนะนำหลักสูตรกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ แนะนำหลักสูตรกลุ่มสังคมศาสตร์ โดย อาจารย์ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ อาจารย์สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน และแนะนำการรับนักศึกษา รายละเอียดการรับนักศึกษาในรอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567 โดย นายขุนดี หลำสุบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการการศึกษา การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบถึงระบบการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยีและสื่อการสอนที่ทันสมัย ได้สัมผัสบรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยผ่านสื่อวิดิทัศน์ อันเป็นประโยชน์และแนวทางในการแนะนำผู้บริหาร และอาจารย์แนะแนว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต และระนอง ได้ทราบข้อมูลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ประชุม สพม พังงา
ประชุม สพม พังงา
ประชุม สพม พังงา
ประชุม สพม พังงา